คลังเก็บป้ายกำกับ: เล่นกีฬาอย่างไรให้ปลอดภัย

เล่นกีฬาอย่างไรให้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บ

Published / by admin

การเล่นกีถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถสร้างและเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาอยู่บ่อยครั้ง อาจจะเป็นเพราะวิธีการเล่นที่ผิดวิธี ท่าทางในการเล่นที่ไม่ถูกต้องและรวมถึงปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งการ การสวมใส่รองเท้าล้วนก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดอาการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ ดังนั้นแล้วการจะเล่นกีฬาใสนุกและไม่ทำให้เกิดการเสียเวลาในกสนพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บนั้นสามารถทำได้ง่ายๆโดยการ

การเลือกประเภทกีฬาที่เหมาะสม บางครั้งร่างกายและส่วนประกอบของร่างกายเรานั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้สามารถที่จะเล่นกีฬาได้ทุกประเภท การเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับร่างกาย อายุ น้ำหนักส่วนสูงนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะแค่ความชอบทางด้านการเล่นกีฬาเท่านั้นไม่เพียงพอ

เพราะถ้าหากเราเลือกกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับร่างกายเรานั้นก็จะนำมาซึ่งอาการบาดเจ็บของร่างกายนั่นเอง และอาการบากเจ็บเหล่านี้ ถ้าหากเกิดแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดซ้ำได้อีกหรือที่เรียกว่าอาการบาดเจ็บเรื้อรังนั่นเอง และอาการบาดเจ็บเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นกับส่วนต่างๆของร่างกาย

โดยเฉพาะข้อต่อในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อเข่า ข้อเท้า ข้อมือ เป็นต้น โดยส่วนที่จะเกิดการบาดเจ็บได้นั้นคือส่วนที่มีการใช้งานในการเล่นกีฬาบ่อยๆนั่นเอง ดังนั้นแล้วองค์ประกอบด้านร่างกายและการเลือกประเภทจองกีฬานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการบาดเจ็บได้

รองเท้าในการเล่นกีฬาเป็นสิ่งสำคัญ กีฬาโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการเคลื่อนไหวด้วยเท้าและขา เมื่อมีการเคลื่อนไหวของทั้งเท้าและขานั้นสิ่งที่จะเกิดการบาดเจ็บได้มากที่สุดนั่นก็คือเท้าและขานั่นเอง โดยสิ่งที่จะช่วยป้องกันเท้าและขาของเราได้นั้นก็คือรองเท้าที่สวมใส่ในการเล่นกีฬา การสวมใส่รองเท้าที่ดีและเหมาะสมกับเท้าและประเภทของกีฬานั้น

จะช่วยทำให้รองเท้าสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บของข้อเท้า ข้อเข่าได้ดีขึ้น ทำให้สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บข้อเท้าและข้อเข่าได้ และการเลือกรองเท้าที่ดีนั้นควรจะต้องเลือกรองเท้าที่มีความพอดีและเป็นรองเท้าของกีฬาโดยเฉพาะประเภทด้วย เพราะถ้าหากเลือกรองเท้าที่ผิดประเภทกีฬานั้นก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อเท้าได้ง่าย เพราะกีฬาแต่ละประเภทมีการป้องกันในส่วนของเท้าที่แตกต่างกันไป

การเตรียมความพร้อมก่อนเล่นกีฬา หรือที่เรามักจะเข้าใจว่าการยืดเส้นยืดสายนั่นเองเพราะถ้าหากไม่มีการอบอุ่นร่างกายหรือยืดเส้นยดสายก่อนเล่นกีฬานั้นก้อาจจะทำให้ร่างกายของเรานั้นเกิดความตึงและเมื่อเล่นกีฬาไปแล้วเกิดความยืดหยึ่ยหรือการใช้ร่างกายในส่วนต่างๆก่อนอบอุ่นร่างกายนั้นก็จะทำให้เรานั้นเจ็บในส้วนต่างๆของร่างกายและเกิดเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังได้ ดังนั้นการจะลดความเสี่ยงในการเล่นกีฬาได้นั้นก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งเราควรที่จะมีการเครียมความพร้อมด้วยการยืดเส้นยืดสายก่อนเล่นกีฬาอย่างน้อย5-10นาที เพื่อให้ร่างกายของเรานั้นมรู้สึกตื่นตัวและพร้อมที่จะเล่นกีฬานั่นเอง

 

ได้รับการสนับสนุนโดย   จีคลับ เล่นออนไลน์