คลังเก็บป้ายกำกับ: ประวัติความเป็นมาของกรีฑา

ประวัติความเป็นมาของกรีฑา

Published / by admin

กรีฑาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เป็นที่นิยมที่ใช้ในการแข่งขันในงานแข่งขันกีฬาต่างๆ และเป็นกีฬาที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานหรือเรียกว่าเป็นประเภทกีฬาที่เกิดขึ้นมาอย่างช้านานและถือว่าเป็นประเภทกีฬาที่นิยมใช้ในการแข่งขันเพื่อทดสอบร่างกายคนคนในยุคสมัยก่อนด้วย

ซึ่งกีฑานั้นประกอบปด้วยกิจกรรมในการแข่งขันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง การกระโดด การพุ้งไปข้างหน้ารวมถึงกิจกรรมการขว้างต่างๆด้วย สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ กิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ตั้งแต่ในยุคสมัยโบราณนั้นนำมาเป็นสิ่งที่ใช้ในการต่อสู้ป้องกันตนเองเพื่อความอยู่รอดของทั้งตัวเองและคนนครอบครัวด้วย

ยกตัวอย่างเช่น การวิ่งหนีสัตว์ที่อาจจะทำร้ายมนุษย์หรือแม้แต่การวิ่งเพื่อหนีกับภัยอันตรายจากธรรมชาติด้วย การแสวงหาอาหารเพื่อนำมาเป็นสิ่งที่สามารถทำให้มนุษย์นั้นดำรงชีวิตต่อได้ ด้วยการหาอาหารนั้นก็จะต้องมีการใช้หอหรือของมีคมนั้นในการพุ่ง ขว้างหรือปา

เพื่อ่ำให้ได้มาสิ่งที่จะใช้ในการดำรงชีวิตนั่นเอง ในยุตสมัยโบราณจึงถือว่าคนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนั้นล้วนจะต้องมีความสามารถในด้านกรีฑาสทั้งสิ้นเพื่อจะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์ในยุคนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิต ป้องกันตัวเองและทำให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่รอดในวันต่อๆไปได้

เมื่อสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นทำให้กรีฑาถือกำเนิดขึ้นนยุคของกรีกโบราณ มีการจัดการแข่งขันขึ้นมาในช่วงแรกนั้นเป็นการจัดการแข่งขันเพื่อทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ว่าคนในยุคนนั้นสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและเอาชีวิตรอดจากสิ่งต่างๆในการแข่งขันได้หรือไม่และเมื่อจัดขึ้นแล้วนั้น

การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานมากกว่าการที่จะเป็นสิ่งที่ทดสอบสมรรถภาพ ทำให้ในช่วงหลังจากนั้นก็มีการจัดตั้งการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกขึ้นนั่นเอง โดยการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกนั้นเป็นระยะเวลามากกว่า 700 กว่าปีก่อนคริสตกาลแล้วโดยการจัดการแข่งขันครั้งแรกเป็นการจัดการแข่งขันที่เทือกเขาโอลิมเปีย การแข่งขันนอกจากจะจัดมาเพื่อความสนุกสนานแล้วนั้น

ในช่วงนั้นมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าการแข่งขันยังแนเหมือนการจัดขึ้นเพื่อเป็นสิ่งในการบรวงสรวงเทพเจ้าอีกด้วยนั่นเอง การแข่งขันกรีฑาจึงแนเหมือนสิ่งที่บรวงสรวงเพื่อให้เทพเจ้านั้นดลบันดาลให้ประชาชนในยุคนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย ในการแข่งขันจึงมีการแข่งขันกรีฑาเป็นหลักเพราะสิ่งเหล่านี้ประชาชนผุ้คนส่วนใหญ่มักจะคุ้นชินกับกิจกรรมเหล่านี้และเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มทักษาะ

และนำไปใช้ในการสู้รบในสงครามได้ และในการแข่งขันถึงแม้จะให้ความสำคัญทางด้านกีฬาประเภทกรีฑาเป็นหลักแต่ก็ยังคงมีกีฬาประเภทอื่นๆผสมผสานในการแข่งขันอยู่ด้วย จึงถือว่ากีฬาประเภทกีฬานั้นเป้นประเภทกีฬาที่สำคัญและยังคงเป็นกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันมตั้งแต่สมัยกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ufabet บนมือถือ